10 декабря 2022 года
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer
Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог

Первые новости сегодня

Ασπρόπυργος: Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση ελαστικών

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν την εκδήλωση της φωτιάς είχε προηγηθεί διάρρηξή με άγνωστους να αφαιρούν... Читать дальше...

Топ новостей последнего часа

Декабрь
2022
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новые комментарии

Все новости

Capital.gr 

Περού: Συνεργάτες του πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο λένε ότι κάποιος τον "νάρκωσε" για να διαλύσει το Κοινοβούλιο

Ο πρώην προσωπάρχης και ο δικηγόρος του Πέδρο Καστίγιο υποστήριξαν σήμερα ότι ο πρώην πρόεδρος του Περού, ο οποίος καθαιρέθηκε από το αξίωμα και έχει τεθεί υπό κράτηση, "υποκινήθηκε" από κάποιους για να διαλύσει το Κοινοβούλιο της χώρας, όντας υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. "Δεν θυμάται" το τηλεοπτικό διάγγελμά του, διαβεβαίωσε ο ένας από τους δύο.

Capital.gr 

Η Λευκορωσία δέχεται να μεταφέρονται τα ουκρανικά σιτηρά μέσω του εδάφους της για να εξαχθούν από λιμάνια της Λιθουανίας

Η Λευκορωσία διαβεβαίωσε σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη ότι θα δεχόταν, χωρίς προϋποθέσεις, τη μεταφορά ουκρανικών σιτηρών μέσω του εδάφους της προκειμένου να εξαχθούν από λιμάνια της Λιθουανίας, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του ΟΗΕ.


Россия ввела торговые санкции против Запада. Одним выстрелом двух зайцев

Как похудеть в 2023 году: астрологический прогноз, какую диету выбрать на каждый месяц

Петербургские фотографы представят работы на выставке в Севастополе

Александр Мостовой: После гола Неймара бразильцам показалось, что игра закончиласьНовости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта

Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.
Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

Россия ввела торговые санкции против Запада. Одним выстрелом двух зайцев

Как похудеть в 2023 году: астрологический прогноз, какую диету выбрать на каждый месяц

Александр Мостовой: После гола Неймара бразильцам показалось, что игра закончилась

Почти 90% россиян планируют встречать Новый год дома или на даче

Музыкальные новости

Композитор Эдуард Артемьев экстренно госпитализирован с ковидом

В Москве водитель KIA влетел в столб и погиб

«Динамо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ, встреча прошла в ретро-стиле

Поэт Песенник, Композитор, Автор и Исполнитель Татьяна ГОЛУБЕВА с новыми песнями в ротации на Радио!

Новости России

Как похудеть в 2023 году: астрологический прогноз, какую диету выбрать на каждый месяц

Александр Мостовой: После гола Неймара бразильцам показалось, что игра закончилась

«А что на пенсии делать?» Челябинец ходит на одну работу уже 70 лет

Петербургские фотографы представят работы на выставке в Севастополе

Экология в России и мире

В Улан-Удэ начали праздновать юбилей Островского

«Норникель» и «Атомфлот» подписали уникальный по продолжительности контракт

Новый рекорд для Книги рекордов Гиннесса будет заявлен в Новосибирске

Кафедра права АрГУ провела мероприятие ко Дню Конституции Арцаха

Спорт в России и мире

Новак Джокович высказался об итогах сезона-2022

«Штраф в $ 1 млн — это не наказание!» Как британцы поплатились за бан России на Уимблдоне

Вавринка не пустил Андрея Рублева в полуфинал турнира в Саудовской Аравии

Теннисисты из России и Белоруссии, вероятнее всего, сыграют на «Уимблдоне»-2023

Moscow.media

Береги его, брат

СОТРУДНИЦА "СЛИЛА" В СЕТЬ СТРАННОЕ "ТЕСТИРОВАНИЕ" ЗА 4 ЧАСА ДО ПОЖАРА В ТЦ "МЕГА ХИМКИ"

В Москве завершился культурный проект «Классика: история и современность»

RooX представила комплексный подход к биометрии в PWA-приложенияхТоп новостей на этот час

Rss.plus
СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *