Добавить новость
24 марта 2023 года
Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer
Rss.plus Ria.city

Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог

Первые новости сегодня

هی با توهستم راه چمکران کدوم طرفه؟؟؟

نیکی صادقی

بله می بینم، گاهی اوقات ، خیلی ازش می ترسم، وقتی از خواب می پرم... Читать дальше...


Топ новостей последнего часа

Март
2023

Новые комментарии

Все новости

Mehrnews.com 

برج قابوس؛ یادگار شکوه آل زیار

گنبدکاووس- بلندترین برج آجری جهان، یادگار حکومت زیاریان، یکی از بی‌نظیرترین یادمان‌های برجسته معماری ایران در دوره اسلامی، پذیرای گردشگران نوروزی است.

Mehrnews.com 

دولت فرانسه صدای مردم خود را بشنود

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه دولت فرانسه صدای مردم خود را بشنود، گفت: معترضان فرانسه منتظرند تا کلیپ دسته‌جمعی وزرای زن اروپایی را در حمایت از زنان معترض فرانسوی ببینند.

Khabar 

محورهای سیاست خارجی در سخنرانی رهبر انقلاب 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز سال نو، در اجتماع عظیم زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در سخنرانی مبسوط خود به چند موضوع مهم و قابل تبیین در حوزه سیاست خارجی اشاره کردند که در این مجال به اختصار مرور می شوند.

ILNA 

مردم و مسئولان دست به دست هم دهند و ایران را بر بام جهان بنشانند/ برخی‌ قانون اساسی و نظام را قبول ندارند اما علاقمند به حضور در انتخابات هستند

شهردار تهران گفت: به اعتقاد من همه اقشار، همه مردم، همه مسئولین همه و همه باید دست به دست هم دهند و ایران را بر بام جهان بنشانند، چرا که این ظرفیت در ایران وجود دارد و هیچکس هم نمی‌تواند مانع آن شود.

Mehrnews.com 

رمضان ماه دعا و نیایش و صلوات رمز استجابت دعاست

دعا کردن از نیازهای مبرم و غیر قابل انکار بندگان خداست و یکی از ابزارهای کلیدی ارتباط معنوی با خدا برای هر مومنی است که باید در جهت رسیدن به خواسته های بزرگ، دشوار و مشروع خود به کار بگیرد.

Khabar 

ببینید | معرفی هونگچی H6؛ تمام تصورهای خود را درباره خودروی چینی تغییر دهید!

از مدل جدید H6 در نمایشگاه گوانگژو چین رونمایی شد. طراحی بی‌نظیر و تهاجمی که امضای طراحی محصولات هونگچی در آن دیده می‌شود،بیش از هر چیزی خودنمایی می‌کند. فرم و شکل بدنه لیفت‌بک بوده که جذابیت را چند برابر می‌کند. هونگچی H6 می‌تواند از جمله گزینه‌های واردات به ایران باشد. منبع: خبرآنلاین

Khabar 

 طراح پیشنهاد نسخ قانون تغییر ساعت در ایران کیست؟

ایسنا نوشت: سال‌های قبل در چنین روزهایی علاوه بر تغییر فصل و عدد سال شمسی، مردم ایران بصورت مشترک یک تغییر دیگر را در زندگی خود تجربه می‌کردند و آن هم تغییر ساعت رسمی کشور بود؛ به این صورت که در شامگاه روز اول فروردین و زمانی که عقربه‌های ساعت عدد ۱۲ شب را نشان می‌دادند، مردم باید ساعت‌های خود را یک ساعت به جلو می‌بردند و هیچ گاه یک ساعت بین ساعت ۱۲ شب یکم فروردین و ۱ بامداد دوم فروردین جایی در خاطرات آن‌ها نداشت.


С 1 апреля. Водителям придется навсегда попрощаться со своими автомобилями

Мать изнасилованного четвероклассника в Новой Москве сообщила о других жертвах юного растлителя

Медведев рассказал, как Россия может вступить в НАТО

Сын актера Стивена Сигала стал гражданином РФНовости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайтаЧастные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.
Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

День штурманской службы ВВС России

ВДНХ арендует на лето шесть лебедей за 1,14 млн рублей

В Москве пенсионерка скончалась после падения на лестнице в подъезде дома

Мать изнасилованного четвероклассника в Новой Москве сообщила о других жертвах юного растлителя

Музыкальные новости

Родственники Шатунова не ухаживают за могилой, поскольку живут в Германии, сообщают СМИ

«Мне страшно»: Байден публично опозорился под смех толпы

Вильфанд пообещал москвичам теплую и дождливую погоду на выходных

В РСПП прошло расширенное открытое заседание Подкомиссии РСПП по государственно-частному партнерсту в здравоохранении

Новости России

ВДНХ арендует на лето шесть лебедей за 1,14 млн рублей

В Якутске и ряде районов временно ограничат электроснабжение с 25 марта по 21 апреля

В Москве пенсионерка скончалась после падения на лестнице в подъезде дома

100-летнего физика Золотухина нашли мёртвым на стоянке в Москве

Экология в России и мире

Министерства культуры Бурятии, министр Соелма Дагаева - В 2022 году в Бурятии началась масштабная реконструкция муниципальных музеев

Эксперты ТФОМС Архангельской области проконсультировали жителей Емецка по вопросам получения медпомощи

"В 2022 году в Бурятии началась масштабная реконструкция муниципальных музеев" - Руководитель Министерства культуры Бурятии: Соелма Дагаева:

Ученые определили возраст, в котором начинается упадок мозга

Спорт в России и мире

Александр Волков: возвращаюсь в тренировочный процесс после победы

Теннисистка Эрика Андреева рассказала, по чему больше всего скучает после переезда из России во Францию

WTA оценила тяжелый старт Елены Рыбакиной на турнире в Майами

«Играла под лучшую руку». Вторая ракетка мира поддалась Рыбакиной в финале WTA 1000?

Moscow.media

Отдельному посту ПСЧ-243 ГКУ МО «Мособлпожспас» исполнилось 10 лет

Верните ваши привилегии: как учетные записи пользователей становятся причиной утечек данных

Первый в России межвузовский центр противодействия киберугрозам готов к запуску

Колвицкий водопад.Топ новостей на этот час

Rss.plus

СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *