25 апреля 2024 года

World News in Latvian

Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer
Rss.plus Ria.city

Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог

Первые новости сегодня

Akciju sabiedrībām jāveic izmaiņas statūtos un jāatklāj akcionāri. Prasības izpildījuši tikai 20%

Pērnā gada 1. jūlijā spēkā stājās grozījumi Komerclikumā, kas paredz būtiskas izmaiņas akciju sabiedrību darbības regulējumā. Читать дальше...

Топ новостей последнего часа

Апрель
2024
6
13
14
20
21
26
27
28
29
30

Все новости

IR 

Ko par mani un tevi pastāsta attieksme pret ilgtspēju?

Ilgtspējas jēdziens ietver divas cieši saistītas fundamentālas vērtības – spēt kaut ko darīt ilgstoši, tāpēc darīt to atbildīgi. Tā nav nedz politiķu kaprīze vai ierēdņu izdomāta jauna prasība, nedz arī kāda ārēja spēka ģenerēta ideoloģija, lai panāktu pārmaiņas uzņēmumos un sabiedrībā. Klimata pārmaiņas jau labu laiku vairs nav hipotētiska abstrakcija, tās notiek gana strauji un daudzās nozīmēs nenovēršami, tāpēc ilgtspēja ir vairāk eksistenciāls, nevis ekonomisks jautājums. Turklāt tai ir arī ekonomisks pamatojums... Читать дальше...

IR 

Vācija uz Latvijas un Baltijas IT nozari raugās ar respektu

Digitālās konkurētspējas reitingā (Digital Competitiveness Ranking) pērn Latvija tika ierindota 40.vietā no 64 valstīm. Lai gan tas ir neliels kritums salīdzinājumā ar 34.vietu 2022.gadā, reitingā tiek izcelta IT uzņēmumu spēja ieviest jauninājumus un integrēt digitālās tehnoloģijas. Salīdzinoši augstu tiek vērtēta arī sektora gatavība nākotnes izaicinājumiem. Latvijas IT uzņēmumi regulāri saņem starptautisku atzinību un pievērš investoru uzmanību, demonstrējot daudz augstāku konkurētspēju, nekā reizēm paši uzskatām. Читать дальше...

IR 

Taurenīt

Stāsts

The post Taurenīt appeared first on IR.lv.

IR 

Somu neatkarības brīnums

Karos pret lielvarām Somija nosargāja vissvarīgāko

The post Somu neatkarības brīnums appeared first on IR.lv.

IR 

Gaismas asumā

Žurnāls Domuzīme, 2024, nr. 2

I
Kā vēlreiz uzrakstīt par to pašu,
ja visi manis izrunātie vārdi,
nākdami no sabrukuma zilajām alveolām,
ir putekļiem klāti, veci un sapuvuši
un sasien mezglā sevi, to sapelējušajā kabatlakatā
tumši un neiespējami slēpdamies,
pūžņodami cirstajā brūcē, un kopš tā laika
tik greizi un neveikli.

Jo es meklēju ko citu un to neatrodu,
spožu darbības vārdu, kas nodedzinātu šo vakaru,
un viss piepeši kļūtu slimīgi dzeltens,
... Читать дальше...

IR 

Nokavēts?

Ar klimata pārmaiņām kaulēties nav iespējams. Jau gadsimta beigās Latvija piedzīvos ziemas, kuru vidējā temperatūra vairs neturēsies zem nulles. Eiropas atbilde uz klimata pārmaiņām ir zaļais kurss, un mērķi ir ļoti ambiciozi. Cik Latvijai izmaksās to nepildīšana?

Читать дальше...


Собянин: парковка в Москве на майских праздниках будет бесплатной

Стали известны победители конкурса грантов в рамках проекта «Открытая сцена»

Источник: по делу Иванова арестован совладелец компании «Олимпситистрой»

В Дудинке и Норильске начинается заключительный сет подготовки к заплыву X-WATERS YeniseiНовости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайтаЧастные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.
Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

Почти половина россиян предпочитают арендовать частное жилье в путешествиях

«Русские „ограбили“ нас». ЦСКА обвинили в подкупе судей 19 лет назад

Подготовка к посевной началась в Волоколамске

Со 2 мая будут осуществляться прямые рейсы Котлас – Москва

Музыкальные новости

Генерал армии Виктор Золотов поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов Сибирского округа Росгвардии с годовщиной создания объединения

Предложения АИРР поддержала комиссия Госсовета

«Мистер Икс». Состав исполнителей

«Путин готовит свой удар»: Хазин объяснил, кого скоро «зачистят» в России

Новости России

«Русские „ограбили“ нас». ЦСКА обвинили в подкупе судей 19 лет назад

Визит Кэмерона оценили в Казахстане: "Ожидаем новой волны русофобии и разоблачений коммунистов"

В Москве поймали маньяка Мерзликина из Интернета. На его счету четыре жертвы

Постпред США в СБ ООН пыталась переложить на РФ ответственность за ядерную войну

Экология в России и мире

Подводные камни корпоративных поздравлений и как их обойти

«Блюдо дня» от шеф-повара

«Браво, артисты!»: в Москве было не по погоде жарко

Туроператоры назвали направления, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники: некоторые страны удивили

Спорт в России и мире

Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA-500 в Штутгарте

Легенда тенниса рассказал, готов ли он опять стать тренером Джоковича

Камбэком обернулся матч вундеркинда из России перед стартом Еленой Рыбакиной в Мадриде

Россиянин Сафиуллин потерял четыре места в рейтинге ATP

Moscow.media

Лавров: "США и НАТО одержимы победой над Россией". Комментарии чехов

Более 11000 поездок совершили пользователи каршеринга BelkaCar по Подмосковью за пять месяцев

Озеро Танцующих Хариусов

Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)Топ новостей на этот час

Rss.plus

СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *