Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

Тағы да дайын болмай қалу


Тағы да дайын болмай қалу

Қазақстандағы 2024 жылғы су тасқыны көп жылдан бергі ең ауқымды тасқын болды және ол жергілікті билік те, республикалық билік те төтенше жағдайларға дайын емес екенін тағы бір рет көрсетті. Ал шенеуніктердің жағдайды бақылауда ұстап отырмыз дегені бос уәде күйінде қалып отыр.

Жыл сайын Қазақстанда су тасқыны болады. Ол көбіне белгілі бір аймақтарда қайталанады. 2010 жылы Алматы облысындағы Қызылағаш ауылында су қоймасының бөгеті жарылды, 2011 жылы Батыс Қазақстан облысында су тасыды, 2012 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында, 2013 жылы Қарағанды ​​облысындағы Көкпекті су қоймасында бөгет жарылды. 2014 жылы Ақмола облысында су тасып, 2015 және 2017 жылдары бірден бірнеше облыста – солтүстікте, шығыста және орталықта су тасқыны болса, 2018 жылы дәл осы өңірлерде жағдай қайталанды. 2020 жылы Өзбекстандағы Сардоба су қоймасындағы бөгеттің бұзылуына байланысты Түркістан облысының Мақтаарал ауданын су басты, 2022 жылы Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Павлодар және Қарағанды ​​облыстары су тасқынынан зардап шекті. 2023 жылы жағдай Батыс Қазақстан мен Ақтөбеде, сондай-ақ Түркістан, Павлодар, Абай облыстарында қайталанды. Биыл тасқын су бойынша ең қиын жағдайды тағы да солтүстік және батыс облыстар бастан өткеріп жатыр.

Табиғи апаттардың алдын алуға миллиардтап ақша бөлініп, «Қазгидромет» жыл сайын су тасқыны болады деп болжам жасап, қай өңірлерде су басуы мүмкін екенін ескертсе де, жыл сайын құзырлы органдар «су тағы да ойламаған жерден келді» деп, апатты жағдайға дайын емес болып шығады.

Биыл су тасқынына қарсы іс-шараларға бюджеттен 7 миллиард теңге бөлінгенімен, іс жүзінде бұл мақсатқа ақшаның жартысы ғана жұмсалған. Сөйте тұра төтенше жағдайлар министрлігі тиісті қаржының болмауынан жеті жылдан бері көп жұмыс аяқталмай қалғанын айтады.

Президент пен үкімет қазіргі су тасқыны жағдайына әкімдіктерді кінәлады, айтуынша, оларға қауіп-қатер туралы ескертілгенімен, қауіпті бағаламай, оған дайындалмаған көрінеді.

Қыс қарлы болуынан-ақ еріген қар суы көп болатынын болжай беруге болады және ол тек өзендерде ғана болмайды. Бұл қарапайым логика. Сондықтан да төтенше жағдайлар министрлігінің болжамында тек өзендер мен су қоймалары ескерілгенін, судың олар күтпеген жерден – даладан келгенін мойындауы кәсіпқойлыққа жатпайды. Оған қоса су тасқынының шегін өткермедік: ел аумағының үштен біріне жуығын әлі қар басып жатыр.

Әр өткен төтенше жағдай биліктің оған әрекет етуге дайын еместігін көрсетіп келеді: жер сілкінісі болса, ескерту жүйесі істемей қалады не қабылдау бекеттері жабық болады. Өрт болса, сөндіретін құрал жоқ болып шығады. Су тасқыны болып, су басқан аймақ тұрғындары мәселесін шешуді талап етсе, оларға “заңсыз митингке шыққаны үшін” айыппұл салады.

Премьер-министр Олжас Бектенов шенеуніктерді «егжей-тегжейлі тексеруге» уәде берсе, президент бірқатар шенеунікке, соның ішінде су тасқынынан зардап шеккен облыс әкімдеріне қатаң сөгіс жариялады. Алайда көп жыл бойы қалыптасқан жүйелі салғырттық тұсында кінәні жекелеген шенеуніктерден іздеу бос әурешілік. Қатаң сөгіс те, кадрлық өзгерістер де жағдайды өзгертпейді.

Мәселе өткен қайғылы оқиғалардан ешкім сабақ алмауында, жауапты тұлғалардың ұмтылып жұмыс істемеуінде болып тұр. Осындай ауқымды су тасқынынан кейін енді шенеуніктер құрғақшылыққа да дайын болмай шығады, жауапкершілікті қайтадан бір-біріне аударады. Осылай қайталана береді.

Читайте этот материал на русском.

Read this article in English.

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайтаЧастные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в РоссииRu24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.
Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

Одинокие и несчастные: люди с этими именами часто живут без любви и семейного счастья

Программу багбаунти расширили в Подмосковье

Депутат Суходольский: Молдова мчится в яму

Туроператоры раскрыли, что происходит с турами в ранее затопленный Дубай, и какова судьба пострадавших туристов

Музыкальные новости

Большая вода: почему регионы России не справляются с весенними половодьями

Собянин: в городском субботнике приняли участие более миллиона человек

Судебные приставы Республики Алтай сохранили пенсионерке прожиточный минимум

Монако остался в прошлом: Боня начала обустраивать жизнь в Москве

Новости России

"Полный беспредел": В аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции

Шор назвал беспределом действия властей по отношению к оппозиционерам в Кишиневе

Более 250 человек участвовали в акции «Библионочь» в Химках

Польша передумала? Дуда заявил о ядерном оружии и тут же сдал назад

Экология в России и мире

SHOT: Россиянке изуродовали лицо во время неудачной блефаропластики в Азербайджане

Подводные камни корпоративных поздравлений и как их обойти

Дистрибьюция Музыки. Дистрибьюция Музыки в России. Дистрибьюция музыки в вк. Яндекс музыка дистрибьюция. Цифровая дистрибьюция музыка. Дистрибьюция музыки под ключ.

Карточка Артиста – создание и оформление на различных музыкальных стримингах.

Спорт в России и мире

Рыбакина назвала свое преимущество над Швентек

Россиянка Хромачёва вышла в финал турнира WTA в Руане в парном разряде

Кудерметова выиграла турнир WTA в Штутгарте в парном разряде

Пятая ракетка мира Пегула не выступит на турнире WTA 1000 в Мадриде

Moscow.media

СберЛизинг: подержанное имущество теперь можно купить напрямую в компании

Мобильный принтер этикеток iMove T3Pro - лёгкий, производительный, компактный

Дубненского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, который тренирует юных тхэквондистов.

«Живая пассажирка лучше пакостной картинки»: земляки таксиста-онаниста объяснили мотивы. «Джамшид выбрал меньшее зло»Топ новостей на этот час

Rss.plus

СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *